Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

Okumadan Maksat Nedir? - http://www.catak.info/
   
 

Ahmet TESNİMÎ ¬

Ahmet TESNİMÎ

 Okumadan Maksat Nedir?

Okumadan Maksat Nedir?
 Yazı Boyutu

 Tarih : 28.03.2022 - 23:07:01 


Okuduğunu olamıyorsan; yeniden oku


Eğitim ve öğretim araçlarının en iyilerinden ve en önemlilerinden; olmazsa olmazlarından birisi; -teki de diyebiliriz- kitaptır.

 
         İyi kitap, okuyucunun ruhunda derin etkiler/izler bırakmaktadır. İnsanın ruhunu ve nefsini kâmilleştirir ve şahsiyetini yükseltir. İlmini fazlalaştırır, kendini fazıllaştırır ve bilgilerini çoğaltır. Toplumsal ve ahlakî noksanlıkları giderir. Özellikle insanların boş vakitlerinin azaldığı, ilmî ve dinî toplantılara, sohbetlere katılmanın zorlaştığı, teknoloji çağı olan günümüzde, kitap en iyi eğitim ve öğretim vasıtasıdır. Kitabın insanın ruhunda bıraktığı etki başka şeylerden daha köklü ve derindir; hatta kitap bazı zamanlar okuyucunun şahsiyetini değiştirip onu, bambaşka yapmaktadır. Ayrıca kitap okumak, sağlıklı dinlenme ve vakitlerini değerlendirme vesilelerinin en iyisidir. Boş vakitlerini kitap okumakla değerlendiren kimseler ilmî ve ahlakî istifadeler dışında, ruhî bunalımlardan ve sinir zaaflarından uzak kalırlar ve hayatlarında daha huzurlu olurlar.

 

Kitap, bütün manzaralardan daha güzel, bütün koku ve lezzetlerden daha ferahlatıcıdır. Elbette, bütün bunlar kitap ehli içindir. Kalbe sefa verir ve ışıklandırır. Dertleri ve hüzünleri, geçici bile olsa, giderir.

 

Ülkeleri gelişme ve değişme süreçlerini basılan kitaplarıyla, kitapların özellikleriyle ve okuyucu sayısıyla değerlendirmek ve ölçmek mümkündür. Okur-yazar olmak medeniyetin belirtisi değildir. Medeniyetin belirtisi mütalaa etmek, okuduklarını hayata uygulamak ve araştırmaktır.

 

Okur-yazarımız çok olmasına rağmen maalesef araştırmacımız, okuduğunu mütalaa edenimiz; orijinal, kuşatıcı fikir ve düşünce üretenimiz pek azdır.

 

Talebelerimiz açısından, okumak sadece iş bulmak için bir basamakmış gibi, tahsilleri bittikten hemen sonra kitabı yere bırakıp hayata, işe ve alış-verişe başlarlar. Bunun için kitapları bıraktıkları anda bilgileri duruverir. Oysa gerçekte kitap okumak, insanın kâmilleşmesi ve ilminin ilerlemesi içindir.

 

Ondan sonra kemale erişmek ve kendi payınca bilimin ilerlemesi için mütalaaya, kitap okumaya ve araştırmaya başlamalıdır. Bu işi imkânı çerçevesinde veya gücü yettiğince ömür boyu sürdürmelidir. İslâm dini de, inananlarına çocukluktan ölünceye kadar-beşikten mezara kadar- ilim öğrenmeyi bırakmamalarını emretmiştir.

 

Resulullah (SAV.) şöyle buyurur: "İlim öğrenmek bütün Müslümanlara farzdır ve Allah ilim peşimde koşanları sever." "Hayatın iki kişiden başkasına faydası yoktur: Birincisi, izinden gidilen âlim. İkincisi, ilim peşinde olan kimse." "İlim öğrenmek bütün Müslüman erkek ve kadına farzdır." "Eğer bir gün geçer de o günde benim ilmimde ve bilgimde bir şey artmazsa, o gün benim için mübarek bir gün değildir."

 

Anne ve babanın ilk vazifesi, çocuklarını ilim öğrenmek için okula göndermektir. İslâm da bu konuya önem göstermiş ve emretmiştir.

 

Resul-i Ekrem (sav) buyuruyor ki: "Çocuğun baba üzerinde üç hakkı vardır.

 

Birincisi: Ona iyi bir isim takması.

İkincisi: Okuma ve yazmayı ona öğretmesi.

Üçüncüsü: büyüdüğü zaman onu evlendirmesidir."

 

Resulullah (sav) yine şöyle buyurur: "Çocuğu okula gönderip öğretmeni ona Bismillah'ı öğrettiği zaman, Allah Teâlâ çocuğu, annesini ve babasını cehennem ateşinden kurtarır." "Babalarının ahir zaman çocuklarının vay haline! Müslüman oldukları halde dinin farz şeylerini çocuklarına öğretmezler."

 

Anne ve babanın ikinci vazifesi de şudur: Çocuklarını öyle bir şekilde eğitmeliler ki ilime, kitap okumaya, tartışma ve meraklanmaya ilgi göstermeliler. Kitaba ilgi göstermek irsî değildir. Sonradan kazanılan bir değerdir. Ayrıca evin durumu, anne-babanın davranış ve sözlerinin bu konuda büyük bir etkisi vardır.

 

Bu işe ilgi gösteren anne ve babanın kendilerinin de kitap okuma ve mütalaa ehli olmaları ve ilime ilgi göstermeleri gerekir. Ev ortamları bilgi ve kitap ortamı olması gerekir. Söz ve amelleriyle çocuklarını kitap okumaya teşvik etmeleri gerekir. Bu işe küçüklükten ve çocuklar okula gitmeden önce başlamak daha iyidir, daha etkilidir ve daha kalıcıdır.

 

Önce, çocuklar için kitap okumalılar. Yani, kolay, kısa ve anlaması rahat olan tatlı ve resimli hikâye kitapları alınmalı ve ondan sonra anne, baba veya büyük kız ve erkek kardeşin her gün bu kitabın bir bölümünü yavaş yavaş küçük çocuğa okumaları gerekir. Eğer resimliyse konuyu resimlerle bütünleştirmek daha iyidir.

 

Daha sonra çocuktan, o hikâyenin özetini anlatması ve kısa şiiri varsa onu ezberlemesi istenir. Ama bu işte acele etmemeli, ileri gidilmemeli ve çocuğun kabiliyet ve isteğine göre istenmelidir, fazla değil. Aksi durumda, çocuk ilk başından kitap okumaktan nefret edebilir.

 

Bu işi çocuğun kendisi kitap okuyabilinceye kadar devam ettirmeli, ondan sonra, kitabı çocuğun kendisi okumalı, anne ve babası da onu dinlemelidir. Bazen kitabın konuları hakkında çocukla tartışabilirler. Bu iş, çocuğun kendisi kitap okumaya ilgi gösterip kitap okuyuncaya kadar devam ettirilmelidir. Burada, anne ve babaya bazı noktaları hatırlatmakta yarar var:1- Çocuklar hikâyeleri sever ve konularını iyi anlarlar. Ama genel konuları iyi anlayamazlar ve onlara fazla ilgi göstermezler. Dolayısıyla, mümkünse çocuklar için daha çok hikâye kitapları seçilmelidir.

2- Her çocuğun, kendisine özgü bir şahsiyeti vardır. Herkes yetenek ve ilgi bakımından müsavi değildir.

 

Dolayısıyla, anne ve baba, çocuklarını tanımalı, onların özel istek ve yeteneklerini bilmeli ve ona göre çocuğa kitap vermeli/seçmeli, zor ve yorucu konuları çocuklara yüklemekten kaçınmalıdır. Çünkü böyle bir iş çocuğu kitap okumaktan bıktırabilir.

3- Çocuk geliştiği ve kitap onda derin etkiler bırakacağı için, ona her türlü kitabın verilmesi doğru değildir. Anne ve baba, çocuğuna vereceği kitabı daha önce okumalı, konularının doğru olduğuna emin olmalı veya güvendikleri birisinin tavsiyesiyle kitap alarak çocuklara verilmelidir. Çocuk, kötü bir kitap okursa, bünyesinde kötü etkiler bırakabilir. Bu durumda onu yeniden eğitmek ve terbiye etmek çok zor olacaktır.

4- Çocuklar ölüm, cinayet, hırsızlık ve hıyanetten bahseden polisiye ve cinayet romanlarına ilgi gösterirler. Ama bu kitaplar, çocuklara ölüm, cinayet ve hırsızlığı öğretmekle kalmaz, onların ruhî sağlıklarına ve rahatlıklarına da darbe indirir. Aynı şekilde, tahrik edici cinsel kitapların da çocuklara zararı vardır. Çünkü bu iş onların cinsel güdülerinin erken uyanmasına ve kötü vadilere sürüklenmelerine sebep olabilir.

5- Kitap okumaktan asıl maksat vakit geçirmek değil, konuları anlamak ve onlardan faydalanmaktır. Önemli olan, çocuğun ne kadar kitap okuduğu değil, nasıl ve neyi okuduğudur. Acaba, okuduğu yerleri dikkatle ve anlayarak mı geçmiş, yoksa hiç anlamamış mı? Bu konuyu anne ve babanın çok dikkatle izlemeleri gerekir.

 

Bazı zamanlar, çocuğa kitabın konusunu sorup konularının doğruluğu ve yanlışlığı hakkında görüşlerini istesinler. Ondan, bu konulardan ne gibi sonuçlar aldığını ve nelerinin ona faydalı olduğunu sorsunlar.

6- Çocuklar, efsane ve enteresan yalanlarla dolu kitaplara da ilgi duyarlar. Bazı yazar ve uzman kişiler de çocukların bu ilgisinden taraftarlık etmişler ve bunun çocukların hayal gücünü geliştirdiğini savunmuşlardır. Ama bence efsaneler ve gerçek dışı hikâyeler, çocukları yalan uydurmaya alıştırır ve hakikati olmayan ve yalan fikirleri onların kafasına sokar. Onu, hakikatlerden uzaklaştırıp hayal kurmağa ve yersiz beklentilere teşvik eder. Büyüdüğü zaman da, isteklerini gerçek olmayan yollarla yapılmasını ister.

7- Evet, çocuklar hikâye kitaplarını başka şeylerden daha çok severler, ama sadece hikâye okumaya alışması da yanlıştır. Bazen de ilmî konuları anlamaya hazır olsun ve ilmî kitapları okumaya alışsın diye okuması için ona yararlı ve kolay ilmî, ahlakî ve toplumsal kitapları da vermek gerekir.

8- Çocukların, sadece hikâye kitaplarını sevmeleri de doğru değildir. Seçkin şahısların, doğru ve kahraman insanların öyküleri/biyografileri de çocukların dikkatini çeker ve bu kitapları okuyarak onları kendilerine örnek edinirler ve sağlam kişilik kazanırlar.

 

Bizim tarihimiz büyük şahsiyetler, kahramanlar ve âlimler ile doludur. Biz anne-babalara düşen görev ise okumak, mütalaa etmek ve küçüklerimize önder ve örnek olmaktır.

 

Ahmet TESNİMÎ (Sakarya/07.01.2006) 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 75 Puan Verildi
 Kaynak :  http://www.catak.info/

 Kategori  Köşe Yazısı

563 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

 
 
 

 

 Duyuru
 Köşe Yazıları

Ahmet TESNİMÎ

Ahmet TESNİMÎ ¬
Aforizmalar

Mehmet VARICI

Mehmet VARICI ¬
TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Eda TOPAR

Eda TOPAR ¬
PLATON VE BAUDRİLLARD DÜŞÜNCESİNDE GERÇEKLİK VE GÖRÜNÜŞ

İslam Ve Hayat

İslam Ve Hayat ¬
Öz Lisânımız

Rıdvan GÖK

Rıdvan GÖK ¬
SEYİR DEFTERİ

Recep ALMAZ

Recep ALMAZ ¬
Hastalık Bile Bizim İçin Bir Nimettir

M. K. Tırpancı

M. K. Tırpancı ¬
Maksadınız Ne?
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Mayıs 2024

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 3
 Bugün : 161
 Dün : 147
 Toplam : 1264183
 Ip No : 34.239.158.223
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 32.1874 32.2454
  Euro 20.4299 20.5652
 
 Hava Durumu 
 ReklamPageRank CheckerEditörden | Köyümüz | Tarihçemiz | Töremiz | Sülâleler | Yöreden | Eğitim-Kültür | Müellim | Müellif | Serbest Kürsü | Tespitlerim | Şair/Şuur/Şiir | İktibas | Âkif EMRE | Zaruri Yazılar | Gizlilik Politikası


 
 

   © Copyright - 04.04.2009- http://www.catak.info/ - Tüm Hakları Saklıdır. 

Sitede neşredilen yazılar, site yöneticisinden habersiz alıntı yapılamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz.

Bu site

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.

84.555,80 saniye.